hur man får en casino licens

Onlinespel i Sverige avreglerades genom en ny lag som kallas Gambling Act (”lagen”) som utfärdades i juni 2018. Spellagen följdes omedelbart av en spelförordning (”förordningen”) som gav större klarhet åt bestämmelserna i lagen. Den nya lagstiftningen syftade för första gången till att reglera onlinespel i Sverige och öppnade möjligheten till licensiering för att bedriva verksamhet på marknaden. Lagen och förordningen innehåller ett särskilt avsnitt om kommersiellt onlinespel och vadhållning.

Hur får man en svensk licens för onlinespel?

En ansökan om en svensk licens för onlinespel måste göras till Spelinspektionen även kallad Spellinspektionen. Ansökan kan göras av en fysisk person eller ett företag. Om personen inte är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste dock en person som är bosatt i Sverige väljas som representant enligt kapitel 4 i lagen. Licenserna kan utfärdas för en period på högst fem år.

Vilka är kraven för ansökan om svensk licens för onlinespel?

Den 1 januari 2019 fick Lotteriinspektionen i uppdrag att säkerställa legalitet, säkerhet och tillförlitlighet på den svenska spel- och spelmarknaden. Därför krävs det sedan den 1 januari 2019 licenser för att bedriva spel- och bettingverksamhet online på den svenska marknaden. Kraven för att ansöka om en svensk licens för onlinespel har specificerats under bilaga 3 i Spelmyndighetens föreskrifter om licensansökningar.

Det är ett krav från Spelmyndigheten att ansökan ska vara på svenska.

Informationskrav för en svensk spellicens

 1. Information om den sökande – namn, adress, kontaktperson, kontaktuppgifter.
 2. Ledning och styrelse
 3. Svensk representant
 4. Typ av spel och plattform
 5. Licensperiod
 6. Utländska spellicenser
 7. Ej godkända utländska spellicenser
 8. Tillbakadragna utländska licenser
 9. Har sökanden några obetalda förfallna skulder till myndigheter i Sverige eller andra länder?
 10. Har sökanden ålagts böter avseende sin verksamhet?
 11. Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?
 12. Uppfyller sökanden borgenärens ekonomiska villkor för kreditgivning?
 13. Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller konkurs?
 14. Ägarstruktur
 15. Ägs sökanden av andra juridiska personer?
 16. Skydd av spelares pengar
 17. Sökandens arbete med efterlevnad
 18. Förteckning över partner som kan utföra en operativ funktion i sökandens verksamhet enligt licensen.
 19. Information om eventuella internationella partner

Kostnader för svensk licens för onlinespel

hur man får en casino licens_1

Det är viktigt att notera att varje typ av licens reglerar en individuell och specifik verksamhet. Detta gör det möjligt för svenska tillsynsmyndigheter att kontrollera spelbranschen, samt att tillämpa tydliga krav för varje verksamhetsklass av spel om affärsvillkor, skattesanktioner, betalning av licensavgifter och så vidare.

Kommersiella licenser för onlinespel och vadslagning

I Sverige regleras onlinespel och vadhållningsverksamhet av den svenska spelmyndigheten, även känd som Spelinspektionen. Alla operatörer som vill erbjuda sina tjänster till svenska spelare måste erhålla en licens från denna myndighet. Att erhålla en licens är dock förenat med vissa kostnader.

Kostnaden för en kommersiell licens för onlinespel och vadhållning i Sverige är uppdelad i två delar: en ansökningsavgift och en årsavgift. Ansökningsavgiften är en engångsbetalning som måste göras när licensansökan lämnas in. Storleken på denna avgift varierar beroende på vilken typ av licens som söks.

För en licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning kan ansökningsavgiften variera mellan 400 000 SEK och 700 000 SEK. Det exakta beloppet fastställs baserat på faktorer som vilken typ av spel som erbjuds och de förväntade intäkterna från dessa spel.

Utöver ansökningsavgiften ska operatören även betala en årlig avgift för sin licens. Den årliga avgiften beräknas utifrån operatörens bruttospelintäkter från föregående år. Avgiften varierar från 120 000 SEK till 700 000 SEK. Även här beror det exakta beloppet på vilken typ av spel som erbjuds och vilka intäkter som genereras.

Licenser för lotteri och bingo


För operatörer som vill erbjuda lotteri- eller bingotjänster i Sverige är kostnaderna för att erhålla en licens något annorlunda. Ansökningsavgiften för en lotteri- eller bingolicens kan variera från 100 000 SEK till 200 000 SEK. På samma sätt beräknas den årliga avgiften baserat på operatörens bruttospelintäkter och kan variera från 50 000 SEK till 200 000 SEK.

Det är värt att notera att operatörer som erbjuder både lotteri/bingo och onlinespel/bettingtjänster måste skaffa separata licenser för varje verksamhet. Detta innebär att de kommer att behöva betala separata ansöknings- och årsavgifter för varje licens.

Hästkapplöpning, spelautomater och kasinon


Förutom onlinespel och vadslagning krävs också licenser för andra former av spel i Sverige, till exempel hästkapplöpning, spelautomater och kasinon. Kostnaderna för att erhålla dessa licenser varierar beroende på den specifika aktiviteten.

För hästkapplöpning varierar ansökningsavgiften från 50 000 SEK till 100 000 SEK, medan den årliga avgiften kan variera från 10 000 SEK till 50 000 SEK. Spelautomatsoperatörer måste betala en ansökningsavgift på 10 000 SEK till 20 000 SEK, samt en årlig avgift på 1 000 SEK till 5 000 SEK per maskin.

Kasinon har däremot högre kostnader förknippade med sina licenser. Ansökningsavgiften för en kasinolicens är 700 000 SEK och den årliga avgiften beräknas baserat på kasinots bruttospelintäkter och varierar från 100 000 SEK till 700 000 SEK.

Reglering av onlinespel 

hur man får en casino licens_2

Lotteriinspektionen ansvarar för regleringen av onlinespel i Sverige. Myndigheten säkerställer att operatörerna följer landets strikta regler för att skydda spelare och förhindra olaglig verksamhet.

Operatörer måste uppfylla flera krav för att få en licens, inklusive att visa finansiell stabilitet, genomföra åtgärder för ansvarsfullt spelande och genomföra regelbundna revisioner för att säkerställa rättvist spel. Myndigheten övervakar också att operatörerna följer reglerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Genom att reglera onlinespel strävar Sverige efter att skapa en säker och transparent spelmiljö för sina medborgare. De kostnader som är förknippade med att erhålla en licens hjälper till att finansiera regleringsarbetet och säkerställer att operatörerna hålls ansvariga för sina handlingar.

Lämna ett svar